Biuro Inżynierii Środowiska
tel. 513 804 444

MISJA


Misją Biura Inżynierii Środowiska GLOBICOM jest pomoc przedsiębiorcom prowadzącym działalność, która może powodować oddziaływanie na środowisko. Zakres pomocy może obejmować działania jednorazowe lub mieć charakter ciągły.

Biuro Inżynierii Środowiska GLOBICOM specjalizuje się w wykonywaniu specjalistycznych opracowań oraz doradztwie, które pozwalają przedsiębiorcy realizować zadania zgodnie z wymogami prawa w zakresie ochrony środowiska.

Bardzo istotne i traktowane priorytetowo przez Biuro Inżynierii Środowiska GLOBICOM jest dostarczanie klientom usług na najwyższym poziomie. Biuro Inżynierii Środowiska GLOBICOM posiada niezbędne kwalifikacje oraz zaplecze techniczne do świadczenia takich usług.

Zapraszam do owocnej współpracy.

Paweł Opacki
Właściciel Biura Inżynierii Środowiska GLOBICOM
e-mail: biuro@globicom.pl
tel. 513 804 444   tel. 513 804 444
Biuro Inżynierii Środowiska GLOBICOM Żurawica
(C) luty 2010 r. by PO Globicom.pl