Biuro Inżynierii Środowiska
tel. 513 804 444

PRAWO


Przedsiębiorca prowadząc działalność powodującą oddziaływanie na środowisko podlega przepisom prawa. Z uwagi na szeroką tematykę oraz dużą różnorodność możliwych sposobów oddziaływania przedsięwzięć na środowisko nie sposób przedstawić tu wyczerpującej listy aktów prawnych, które maja zastosowanie w prowadzonej działalności przez przedsiębiorcę. Zajmują się tym wyspecjalizowane serwisy prawne (przeważnie płatne) przedstawiające szczegółową wiedze w tym zakresie.

Zdaniem autora serwisu globicom.pl poniżej zestawiono najbardziej podstawowe akty prawne normujące zagadnienia ochrony środowiska. Oczywiście nie jest to wyczerpująca lista. Na stronie http://sejm.gov.pl znajduje się więcej aktów prawnych dotyczących omawianych tu zagadnień.


Emisja
USTAWA prawo ochrony środowiska
USTAWA o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji

Odpady
USTAWA o odpadach (nowa)

USTAWA o odpadach (stara)

Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych (DUŚ)
USTAWA o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Prawo Wodne
USTAWA prawo wodne

BATRIE I AKUMULATORY
USTAWA o bateriach i akumulatorach

OPAKOWANIA I OPŁATY PRODUKTOWE
USTAWA o opakowaniach i odpadach opakowaniowych
   tel. 513 804 444
Biuro Inżynierii Środowiska GLOBICOM Żurawica
(C) luty 2010 r. by PO Globicom.pl