Biuro Inżynierii Środowiska
tel. 513 804 444

CENNIK


Ceny niektórych usług

Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT w obowiązującej wysokości. Ceny usług mają charakter orientacyjny. Wycena danej usługi następuje po dokładnym określeniu jej zakresu.

I. Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
1. Opracowanie wniosku o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza - od 5 000 zł
2. Zgłoszenie instalacji - od 2 500 zł
3. Raportowanie do KOBIZE - od 500 zł

II. Gospodarka odpadami
1. Opracowanie wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów - od 3 000 zł
2. Opracowanie wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów - od 2 500 zł
3. Opracowanie wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów - od 1 500 zł
5. Zgłoszenie uznania przedmiotu za produkt uboczny - od 800 zł
6. Przygotowanie rocznego sprawozdania o odpadach w BDO - od 350 zł
5. Wpis do BDO - od 300 zł
5. Prowadzenie ewidencji odpadow w BDO - od 100 zł/mc

III. Opracowanie operatu wodnoprawnego
1. Na pobór wód - od 2 000 zł
2. Na wprowadzanie ścieków do kanalizacji - od 2 000 zł
3. Na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi - od 2 000 zł
3. Na budowę urządzenia wodnego - od 2 000 zł

IV. Oddziaływanie na środowisko
1. Opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia - od 2 500 zł
2. Opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - od 15 000 zł
3. Opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięć wymagajacych oceny oddziaływania na obszary natura 2000 - od 25 000 zł
4. Inwentaryzacja przyrodnicza - od 3 000 zł
5. Przeglad ekologiczny (bez badań) - od 7 000 zł

V. Pozwolenia zintegrowane
1. Opracowanie wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego (bez badań) - od 20 000 zł
2. Opracowanie raportu początkowego (bez badań) - od 7 000 zł

VI. Naliczanie opłat środowiskowych - od 350 zł

ostatnia modyfikacja: 16 stycznia 2020 r.

   tel. 513 804 444
Biuro Inżynierii Środowiska GLOBICOM Żurawica
(C) luty 2010 r. by PO Globicom.pl