Biuro Inżynierii Środowiska
tel. 513 804 444

Komunikaty


Przedłużona ważność zezwoleń!

10 grudnia 2014

Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw zakłada przedłużenie dotychczasowych zezwoleń. W projekcie czytamy:
"Zezwolenia na zbieranie odpadów oraz zezwolenia na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów, wydane na podstawie przepisów dotychczasowych, zachowują ważność na czas, na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż przez trzy lata od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy"
Tym samym nowy graniczny termin obowiazywania dotychczasowych zezwoleń bedzie przesunięty (jeśli ustawa wejdzie w życie) do dnia 22 stycznia 2016 roku

opublikowano: 10 grudnia 2014


Zezwolenia tracą ważność!

12 czerwca 2014

W związku z wejściem w życie nowej ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. niektórych przedsiębiorców czeka wiele zmian. A mianowicie

  • zezwolenia na zbieranie odpadów,
  • zezwolenia na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów,

oraz inne decyzje tj.

  • - pozwolenia na wytwarzanie odpadów,
  • - decyzje zatwierdzające program gospodarki odpadami

w zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów wydane na podstawie dotychczasowych przepisów obowiązują do 22 stycznia 2015 roku. Po tym terminie w/w decyzje tracą ważność a przedsiębiorca zobowiązany jest do uzyskania nowych decyzji. Ponadto zgodnie z wymogami nowej ustawy do wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów dołącza się decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych o ile jest wymagana. Procedura uzyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych jest długotrwała i może potrwać kilka miesięcy. Wniosek o wydanie w/w decyzji wymaga przedłożenia karty informacyjnej przedsięwzięcia lub raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.


Biorąc pod uwagę czasochłonność w/w procedur istnieje obawa, że niektórzy przedsiębiorcy nie uzyskają wymaganych decyzji w terminie tj. do 23 stycznia 2015 roku.

Zachęcamy do przeanalizowania czy w Państwa działalności istnieje obowiązek uzyskania nowych decyzji. Zachęcamy również do bezpłatnych konsultacji w zakresie wymogów ochrony środowiska w związku z prowadzoną przez Państwa działalnością.


opublikowano: 12 czerwca 2014
   tel. 513 804 444
Biuro Inżynierii Środowiska GLOBICOM Żurawica
(C) luty 2010 r. by PO Globicom.pl